svenska 
svenska 
 • Bigårdar på kartan - biregister.se

  Öppet och gratis register och kartservice som samlar bikupor och bigårdar till ett ställe

 • Har du redan registrerad dina bikupor?

  Hej? Gör det nu! Det är enkelt och snabbt. Registrering är inte nödvändig

  Läs mer
 • Kom ihåg att uppdatera din bigårginformation!

  Uppdatering är snabbt och enkelt! Du kommer också att få en e-post påminnelse två gånger per år

  Läs mer
SERVICENS ANVÄNDARVILLKOR
version 11.11.2018

Begränsad åtkomst
All reproduktion, redigering, kopiering, överföring, distribution eller inspelning av innehåll på webbplatsen är endast tillåtet med tjänsteleverantörens skriftliga tillstånd. Kopiering eller distribution av bilder eller logotyper som används i tjänsten är inte tillåten utan skriftlig tillåtelse från tjänsteleverantören.

Ändringar och fel
Tjänsteleverantören garanterar inte att tjänsten är tillgänglig oavbrutet och korrekt, eller att det inte finns virus eller andra skadliga komponenter i tjänsterna eller på servern som överför dem.

upphovsrätt
Ägandet av materialet i tjänsterna och alla upphovsrätter hör till tjänsteleverantören.

Ansvarsbegränsning
Kunden använder tjänsten på egen risk. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för skador som orsakas av användningen av tjänsten.

Tjänsten kan ha länkar till andra webbplatser som underhålls av andra. Leverantören av tjänsten är inte ansvarig för exaktheten, tillförlitligheten eller säkerheten för tjänsterna från tredje parts webbplatser. Användaren använder länkade webbplatser på eget ansvar.

Om du har några frågor eller problem angående servicen, vänligen kontakta oss.