svenska 
svenska 
 • Bigårdar på kartan - biregister.se

  Öppet och gratis register och kartservice som samlar bikupor och bigårdar till ett ställe

 • Har du redan registrerad dina bikupor?

  Hej? Gör det nu! Det är enkelt och snabbt. Registrering är inte nödvändig

  Läs mer
 • Kom ihåg att uppdatera din bigårginformation!

  Uppdatering är snabbt och enkelt! Du kommer också att få en e-post påminnelse två gånger per år

  Läs mer
REGISTERBESKRIVNING
Registerbeskrivning (personuppgiftslag 523/1999, 10§ och 24§)
versionen 05.05.2021

Registeransvarig
Beeness Finland
Veiström Ab. (FI29473127)
c/o Revisionsbyrå och ekonomiförvaltningstjänst Tilityy, Kaarikatu 15 - 17, lokalen på innergården
FI-33100 Tammerfors, FINLAND
info@biregister.se
tel. +358408776799

Kontaktperson
Ilkka Veiström

Registrets namn
Online-kontakt- och biregister

Ändamål med behandlingen av personuppgifter
Ändamål med behandlingen är att ta emot och, om nödvändigt, spara för senare användning. De grundläggande ändamålen för personinformationshantering är hantering och arkivering av biregisteranmälningarna och annan kundkommunikationsrelaterad hantering av personuppgifter.

Uppgifterna i registret
Den nuvarande versionen av registret innehåller personuppgifter som lämnas i samband med biregisteranmälningarna, sökning och kontaktformulär eller bilagor. Onödig information hålls inte i registret. 

Reguljära uppgiftskällor
Personlig information är baserad på information från personen själv och lämnas i samband med biregisteranmälningarna, sökning och kontaktformulär eller bilagor. Registrets information uppdateras inte från andra källor.

Utlämnande av uppgifter
Personlig information ges inte till utomstående parter, utan den behandlas endast i kundservicen, försäljningen, produktionen och administrationen av företaget Veiström Ab.

Principer för skydd av registret
Registret lagras endast i elektronisk form. Allt material i registret skyddas från externa operatörer med konventionella lösenord och begränsad tillgång till lokalen.

Rätt till insyn
En registrerad har i enlighet med 26 § personuppgiftslagen rätt att få veta vilka uppgifter om honom som har lagrats i personregistret. Personen som begär information om sina uppgifter ska identifieras och begäran om uppgifter i personregistret ska skickas skriftligt eller elektroniskt.

Andra rättigheter till behandling av personuppgifter
Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam och direktmarknadsföring. Anmälan om förbud ska sändas skriftligt eller elektroniskt och personen som begär om förbud ska identifieras.